انبار کالا


شرح وظایف :
  • کنتور فاکتورهای خرید
  • ثبت رسید انبار فاکتورهای خرید
  • ثبت حواله های خروجی از انبار
  • ثبت اموال واحدها و مراکز در پرونده های امین امورال های مربوطه
 


چارت سازمانی انبار کالا
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >