بهداشت حرفه ای


شرح وظایف:
  • بازدید از کارگاه های صنعتی
  • پیگیری معاینات ادواری و بدواستخدام کارگران
  • شناسایی عوامل زیان آور محیط کار
  • اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
  • بازدید از شرکت های طب کار
  • پیگیری پرونده های قضایی
  • جمع بندی و تکمیل و ارسال آمار کارگاه ها و صنوف حرفه ای

 


چارت سازمانی بهداشت حرفه ای
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >