تاريخچه شبكه

1391/3/1 0:0

تاريخچه شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان

 


حدوداًاز سال 1368 تشکیلات شبکه بهداشت شهرستان شروع به فعالیت کرده است در ابتدا واحدهای بهداشتی مانند بهداشت محیط ، پیشگیری مشغول به کار شده و کارهای اداری شبکه به صورت متمرکز دردانشگاه علوم پزشکی انجام می شد. به مرور زمان واحدهای دیگر نیز به این تشکیلات اضافه گردیده اند . در ابتدا ساختمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان به صورت استیجاری ودرسال1384 به ساختمان کنونی واقع در خیابان آبگرم کوچه گلزار شمالی که قسمتی از ساختمان بیمارستان امام حسین(ع) اهرم می باشد منتقل ومستقر شد.
در حال حاضر واحدهای مانند سلامت خانواده ، بهبود تغذیه ، آموزش سلامت ، سلامت روان ، بهداشت مدارس ، پیشگیری ، بهداشت دهان و دندان ،گسترش ، امور اداری ، بهداشت محیط و حرفه ای فعالیت های خود مطابق شرح وظایف به شهروندان عزیز ارائه می نمایند .
واحدهای محیطی تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان :
2 مرکز بهداشتی درمانی شهری -روستایی
5مرکز بهداشتی درمانی روستایی
1پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه
40خانه بهداشت
2واحد پایگاه مراقبت مرزی
1 بیمارستان
1مرکز آموزش بهورزی

 


تاریخ بروز رسانی:   22 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >