فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 11

شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهي استخدام 1401/6/20
آگهی مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت دلوار 1401/4/25
آگهی مزایده واگذاری کلینیک دهان و دندان زنده یاد دکتر علی نگین تاجی اهرم 1401/4/25
آگهي استخدام 1399/2/30
آگهي استخدام 1398/7/15
آگهي استخدام 1398/5/26
آگهي استخدام 1397/2/30
آگهی واگذاری کلینیک دندانپزشکی شبکه بهداشت و درمان تنگستان به بخش خصوصی 1397/2/23
طرح بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر(STEP) 1397/2/3
اطلاعیه جشنواره نشاط و سلامت 1396/12/19
بیانیه آنفلوآنزای پرندگان نوع H5N6 1396/12/19
 
< >