شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستانچارت سازمانی شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان
Skip Navigation Links.
Collapse   حوزه مدیریت   حوزه مدیریت
  عادل مقدس
  ایرج زنده بودی
Collapse   اداري و مالي   اداري و مالي
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  اعظم دشتی اهرمی
  علی صبوری
  فوزیه خادم
Collapse   حسابداری   حسابداری
  معصومه غریبی
  علی تقی زاده
  علی جمشیدی
  اعظم زنده بودی
  محراب کرمی
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
  خدارحم مرادی
  سهراب جمالی
  خوشنام محمدی
Collapse   امور اداری   امور اداری
  نظرالله رضایی نیا
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  مسلم محمدیان
  محمود جمشیدی
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  حمید دشتی اهرمی
  حراست
Collapse   نقلیه   نقلیه
  محمدعلی شجاعی اهرمی
Collapse   انبار   انبار
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  ابراهیم اکرامی
  علی خادم
  کرامت پروینی
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  حمیده سروش
  صفر شورکی
Collapse   چاپ وتکثیر   چاپ وتکثیر
  محمد جعفری
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   واحد گسترش   واحد گسترش
  ایرج زنده بودی
  علی وطن خواه
  گلنوش خواجه فرد
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  فاطمه محمدی
  کلثوم سیف الهی
  فاطمه مروت
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  عهدیه مختاری
Collapse   مشارکت مردمی   مشارکت مردمی
  پروانه صیادی
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  حمید دشتی اهرمی
Collapse   بهبود تغذیه   بهبود تغذیه
  سعیده پولادی
Collapse   بهداشت حرفه ای   بهداشت حرفه ای
  زهرا رستگار
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  مکیه ستارزاده
  پریسا بازیار
  طاهره منتها
  لیلا حسن عالی
Collapse   بهداشت دهان ودندان   بهداشت دهان ودندان
  عهدیه مختاری
Collapse   سلامت روان   سلامت روان
  کلثوم سلیمانی
Collapse   آموزشگاه بهورزی   آموزشگاه بهورزی
  طیبه سپهری اهرمی
  آذین حسن نیا
Collapse   مبارزه با بیماریها   مبارزه با بیماریها
  عبدالمناف جهانگرد
  محمد یندرانی
  پریسا قاسمی
Collapse   نظارت برموادغذایی ،آرایشی وبهداشتی   نظارت برموادغذایی ،آرایشی وبهداشتی
  غلامحسین عارف آزاد
Collapse   انبار   انبار
Collapse   انبارکالا   انبارکالا
  اسماعیل اکرامی
  موسی نامجو
  کرامت پروینی
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  حمیده سروش
  علی خادم
Collapse   پایگاهها مراکز بهداشتی درمانی   پایگاهها مراکز بهداشتی درمانی
Collapse   پایگاه   پایگاه
Collapse   پایگاه بهداشتی دلوار   پایگاه بهداشتی دلوار
  نجیمه بهزادی
  لیلا پیشاهنگ
Collapse   پایگاه مراقبت مرزی   پایگاه مراقبت مرزی
Collapse   بوالخیر   بوالخیر
  اصغر ابراهیمی
Collapse   دلوار   دلوار
  خداکرم مبارکی
Collapse   پایگاه اورژانس   پایگاه اورژانس
Collapse   بوالخیر   بوالخیر
  هادی علیمی
  علی اصغر نوشادی
  مصیب اسعدی
  حسین زارعی
  امین امیرپور
Collapse   دلوار   دلوار
  اسماعیل نوشادی
  سیدروح الله لطیفی
  حسین عاربی
  غلامحسین دریانورد
  مهران قایدی
  فاضل درویشی
Collapse   گادوی   گادوی
  صفر رضایی
  قاسم جمالی
  محمد سعادتمند
  مهدی کشتکار
  فریدون اسماعیلی
Collapse   آباد   آباد
  رضا رحیمی زاده
  عابد خادم
  علی کشتکار
  محسن سعادتپور
  هادی احمدزاده
  محمدرضا کشتکار
Collapse   مراکزبهداشتی درمانی شهری روستایی   مراکزبهداشتی درمانی شهری روستایی
Collapse   اهرم   اهرم
  محمدصادق احمدی
Collapse    خانه بهداشت اشکالی محمدحاجی   خانه بهداشت اشکالی محمدحاجی
  امرالله نثاری
  مرضیه حیدری
Collapse   خانه بهداشت بازویی   خانه بهداشت بازویی
  خاتون سروری
  فرامرز صیادی
  طاهره منتها
Collapse    خانه بهداشت بنیان   خانه بهداشت بنیان
  عباس جعفرپور
  حلیمه ماهری
Collapse   خانه بهداشت جمالی   خانه بهداشت جمالی
  مریم شیخی
  فاطمه دست موسی
  زهرا داوود زاده فر
Collapse    خانه بهداشت کناری   خانه بهداشت کناری
  کبری گلستانی پور
  اسماعیل امیری
  غلامرضا ارباب زایی
  علی پولادی
  محمدرضا سعیدی
  مرضیه صبوری
  فاطمه انصاری
Collapse   دلوار   دلوار
Collapse   خانه بهداشت باشی   خانه بهداشت باشی
  غلامحسین احمدی
  محترم فراهت پور
  محمد کازرونی
  فریبا بخشی
Collapse   خانه بهداشت جایینک   خانه بهداشت جایینک
  مهوش بهزادی
  احمد حیدری
Collapse   خانه بهداشت علی آباد   خانه بهداشت علی آباد
  معصومه زنده بودی
Collapse   خانه بهداشت بریکان   خانه بهداشت بریکان
  زهرا عبدی نژاد
  سحر منصوریان
Collapse   خانه بهداشت محمدعامری   خانه بهداشت محمدعامری
  امرالله نوروزی
  رقیه ممسنی
  سمیره عوضی
  مهناز مرادی
  زهرا افشون
  طاهره امینی
  زینب خدری
  حسین بویه
  عبدالباقی ممسنی
  عبدالمجید احمدی
  فاطمه محمدی
  مسلم شاکر
  غلامرضا توکلی
  الیاس آربی
  فاطمه خواجه فرد
Collapse   مراکز بهداشتی درمانی روستایی   مراکز بهداشتی درمانی روستایی
Collapse   آباد   آباد
  مجتبی بهروزی
Collapse   خانه بهداشت چاه پیر   خانه بهداشت چاه پیر
  زیبا بازیاری
  فرداد ایرانی دوست
  ابوالحسن جمشیدی
  حمید کشتکار
Collapse   خانه بهداشت سمل جنوبی   خانه بهداشت سمل جنوبی
  اسفندیار زنگنه نژاد
  خاتون چمن کار
  حلیمه زنگنه نژاد
Collapse    خانه بهداشت گلنگون   خانه بهداشت گلنگون
  نرگس دست موسی
  شیرین زنگنه آبادی
  غلام آذربان
  سیاوش رضایی نیا
Collapse   خانه بهداشت آباد   خانه بهداشت آباد
  شهربانو آذری
  صدیقه آذرپرا
  ایمان حیدری
  شهربانو قطب الدین
  حکیمه اسوار
  سردار انوری
Collapse   شورکی   شورکی
Collapse   خانه بهداشت خیاری   خانه بهداشت خیاری
  طاهره جمالی
  شعله بذرافشان
  فاطمه اسیری
  علیرضا دهدار
Collapse   خانه بهداشت عالی حسینی   خانه بهداشت عالی حسینی
  علی حیدری
  کبری حیدری
  مریم حیدری
Collapse    خانه بهداشت گلکی   خانه بهداشت گلکی
  حسین مرادی
  آزاده خواجه
  زهرا خورشیدی
  مژگان بهزادی پور
  غلام شریف نژاد
Collapse    خانه بهداشت شورکی   خانه بهداشت شورکی
  رضا کبیری
  گلناز مرادی
  الهام شورکی
Collapse   بنه گز   بنه گز
  سارا روان
Collapse   خانه بهداشت احمدآباد   خانه بهداشت احمدآباد
  منیژه جعفری
Collapse   خانه بهداشت باغک جنوبی   خانه بهداشت باغک جنوبی
  غلامرضا زنده بودی
  فاطمه صبوری
  ناصر مشایخی
Collapse   خانه بهداشت باغک شمالی   خانه بهداشت باغک شمالی
  صدیقه پولادی
  محمدرضا دشتی
Collapse   خانه بهداشت بنه گز   خانه بهداشت بنه گز
  سکینه دلبوت
  مطهره نوشادی
  ناصر احمدی
  لیلا ارجمندی
  صدیقه خوشابی
Collapse   خانه بهداشت قباکلکی   خانه بهداشت قباکلکی
  لیلا زنده بودی
  محسن زنده بودی
  حیدر اسلامی نژاد
  ابوالقاسم فاطمی زاد
  منصور ثابت
Collapse   پهلوانکشی   پهلوانکشی
  علیرضا توسلیان
Collapse   خانه بهداشت عالی چنگی   خانه بهداشت عالی چنگی
  فاطمه بهزادی
Collapse   خانه بهداشت گورک سادات   خانه بهداشت گورک سادات
  سید محمد هاشمی
  منیژه کازرونی
  مسعود منفرد
  عباس قاسمی
Collapse   خانه بهداشت گورک کله بندی   خانه بهداشت گورک کله بندی
  حسن رزمی
  فاطمه احمدی
Collapse   خانه بهداشت پهلوانکشی   خانه بهداشت پهلوانکشی
  عبدالمحمد اکبری
  ام السلمه زایری
  معصومه زایری
  حدیث رشیدی
  هدی ایزدبخش
Collapse   خانه بهداشت گرگور   خانه بهداشت گرگور
  پریزاد یوسفی
  علی احمدی
Collapse   خانه بهداشت لیلک   خانه بهداشت لیلک
  سکینه چترسفید
  جمشید حیدر زاده
  عبدالرسول شکوهی
Collapse   خانه بهداشت چاه تلخ شمالی   خانه بهداشت چاه تلخ شمالی
  فاطمه باخویش
Collapse   خانه بهداشت چاه تلخ جنوبی   خانه بهداشت چاه تلخ جنوبی
  عصمت رستم زاد
  مجید تختی
Collapse   بوالخیر   بوالخیر
  منوچهر اکبرپور
Collapse   خانه بهداشت بنجو   خانه بهداشت بنجو
  لاله بردی
Collapse   خانه بهداشت بوالخیر   خانه بهداشت بوالخیر
  عباس دستواره
  محترم دریا نورد
  حوریه لطیفی
  مالک خدری
  محمد درویشی
Collapse   خانه بهداشت گهی   خانه بهداشت گهی
  سلیمه قاسمی
Collapse    خانه بهداشت رستمی   خانه بهداشت رستمی
  علیرضا اسوار
  شریفه بخشی
  اسماء قاسمی
Collapse   خانه بهداشت عامری   خانه بهداشت عامری
  بلقیس دریایی
  صدیقه مبارکی
Collapse   خانه بهداشت خورشهابی   خانه بهداشت خورشهابی
  اسماعیل ذاکری
  طاهره شهابی
  هما قاسمی
  نساء گرامی
  اسماعیل خدری
Collapse   خانه بهداشت سالم آباد   خانه بهداشت سالم آباد
  شیرین ابراهیمی
  جعفر طاهری
Collapse   خانه بهداشت کری   خانه بهداشت کری
  نرگس غریبی
  حدیث پودری
  زهرا طاهری
Collapse   خانه بهداشت کلات   خانه بهداشت کلات
  علی مهدوی کیا
  پریزاد درازی نژاد مقدم
Collapse   خانه بهداشت بریکان   خانه بهداشت بریکان
  زهرا عبدی نژاد

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >