دلوار


رائه دهنده خدمات در بخش های :

واحد سلامت خانواده :
 
مراقبت های دارون بارداری ، مامایی ، کودکان ،تنظیم خانواده  و

واحد پیشگیری :
واکسیناسیون ، پیگیری و درمان ، بیماریابی ، تلقیح واکسن به سربازان ، انجام آموزش های لازم و اعلام نوبت بعدی واکسن

واحد بهداشت محیط  :
صدور کارت تندرستی جهت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، بازدید از اماکن فروش موادغذایی ، رستوران ها

دندانپزشک
 ارائه دهنده کلیه خدمات دندانپزشکی

پزشک عمومی : 
ارائه دهنده کلیه خدمات پزشکی

 آزمایشگاه :
انجام کلیه آزمایشات بهداشتی ، انجام آزمایش پیش از ازدواج

 
 آدرس :دلوار خیابان رییس علی دلواری
 تلفن07725622777
 

 


چارت سازمانی دلوار
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >