شورکی


شرح وظایف:
رائه دهنده خدمات در بخش های :

واحد سلامت خانواده :
مراقبت های دارون بارداری ، مامایی ، کودکان ،تنظیم خانواده

واحد پیشگیری :
واکسیناسیون ، پیگیری و درمان ، بیماریابی ، تلقیح واکسن به سربازان ، انجام آموزش های لازم و اعلام نوبت بعدی واکسن

واحد بهداشت محیط  :
صدور کارت تندرستی جهت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، بازدید از اماکن فروش موادغذایی ، رستوران ها

پزشک عمومی : 
رائه دهنده کلیه خدمات پزشکی

آزمایشگاه: نمونه آزمایش گرفته وجهت انجام آزمایش به مرکزبهداشتی درمانی شهید رجایی اهرم ارسال میشود.

 
 آدرس: روستای شورکی
 تلفن07725313431
 

 


چارت سازمانی شورکی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >