خانه بهداشت آباد


شرح وظایف :

1-شناسایی جمعیت هدف برنامه بهداشتی

2-آموزش به جمعیت هدف

3-ارایه خدمت به جمعیت هدف

4-پیگیری ومراقبت

5-ثبت اقدامات انجام شده

 


چارت سازمانی خانه بهداشت آباد
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >