دبیرخانه


شرح وظایف :
  • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و شماره آنها در دفاتر مربوطه
  • تفکیک و توزیع نامه های برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
  • ارسال نامه ها به معاونت ها و ادارات
 

 


چارت سازمانی دبیرخانه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >