حسابداری


 شرح وظایف :
  • ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاترروزنامه ، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفترکل
  • تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف
  • رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایتو اجرای قوانین و مقررات مالی
  • و غیره
 

 


چارت سازمانی حسابداری
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >