کارگزینی


شرح وظایف :
  • صدور احکام
  • چک و ثبت مرخصی پرسنلی در سیستم
  • صدور ابلاغ
  • چک کردن حضور و غیاب پرسنل
  • انجام امور رفاهی پرسنلی
  • انجام امور استخدامی
  • و سایر
 

 


چارت سازمانی کارگزینی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >