بهبود تغذیه


شرح وظایف :

 • نظارت بر حسن اجرای طرح های تغذیه ای و آهن یاری مدارس ، طرح مشارکتی حمایتیبهبود وضع
 • تغذیه کودکان زیر 6 سال ، طرح اعطای یک وعده غذای گرم در روستا مهدها، طرح پایشید ادرار دانش آموزان)
 • نظارت بر عملکرد کارشناس و کاردان بهداشتی مراکز شهری و روستایی وبهورزها در خصوص اجرای طرح ها و برنامه ها و نحوه ارائه آموزش های تغذیه ای
 • برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی با موضوعات مختلف جهت پرسنل مراکز بهداشتیدرمانی 
 • ارائه آموزشی های تغذیه ای در مناسبت های خاص.
 • شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی 
 • تشکیل کمیته های بین بخشی با سایر ارگان ها و سازمان ها در اجرای طرح هایمشترک 
 • برگزاری کارگاه های تغذیه در دوران های مختلف زندگی جهت سازمان ها و ادارات 
 • اطلاع رسانی در زمینه های مختلف تغذیه ای از طریق رسانه های گروهی و صدا وسیما 
 • برگزاری کلاس های آموزشی جهت دانش آموزان و والدین در مدارس تحت پوشش مراکزبهداشتی درمانی 
 • ارائه مشاوره تغذیه ای و تنظیم رژیم غذایی  

 
 

 


چارت سازمانی بهبود تغذیه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۶


برگشت>>

< >