پایگاه بهداشتی دلوار


رائه دهنده خدمات در بخش های :
واحد سلامت خانواده :
مراقبت های دارون بارداری ، مامایی ، کودکان ،تنظیم خانواده و
واحد پیشگیری :
واکسیناسیون ، پیگیری و درمان ، بیماریابی ، تلقیح واکسن به سربازان ، انجام آموزش های لازم و اعلام نوبت بعدی واکسن
آدرس : دلوارخیابان رییس علی دلواری
تلفن077255623022


چارت سازمانی پایگاه بهداشتی دلوار
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >