انبار دارویی


انبار داروشرح وظایف :
• دریافت حواله درخواست دارو و آماده نموده نمودن داروهای خواسته شده به مراکز و خانه های بهداشت تابعه
• درخواست دارو از شرکت های پخش دارو و کالا پزشکی
• کنترل تاریخ مصرف دارو های موجود در انبار
• تنظیم گزارش موجودی ، مصرفی و وارده داروهای بهداشتی و مکمل های بارداری
• چک کردن طبق لیست درخواست دارو سپس تحویل از شرکت های پخش دارو
• ثبت تعهدی رسید ، حواله و شمارش انبا


چارت سازمانی انبار دارویی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >