آگهي استخدام

تاریخ نامه: 30 ارديبهشت 1397
شماره نامه:
 
بهداشتی  |   

((آگهی جذب نیرو))

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان درنظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود جهت خدمت در واحدهای تابعه خود براساس مجوز برنامه پزشک خانواده به تعداد یک نفر افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی وپس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد پزشک خانواده از طریق آکهی شرح ذیل جذب نماید./م

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافیایی خدمت

تعداد موردنیاز

جنسیت

شرایط احراز مدرک ورشته تحصیلی

توضیحات

زن

مرد

روانشناس بالینی

مرکزخدمات جامع سلامت شهیدرجائی اهرم

یک نفر

*

*

کارشناسی ارشد در رشته رواشناسی بالینی-روانشانسی بالینی کودک-روانشناسی عمومی

 

توضیحات:

 الف)افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد رواشناسی عمومی داشتن مدرک پایه(لیسانس) روانشناسی باگرایش بالینی الزامی است.

ب)افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وبالینی کودک داشتن مدرک پایه(لیسانس)یکی ازگرایش های روانشناسی کفایت می کند.

1- شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی وپزشک خانواده

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی

2/1-داشتن تابعیت ایران

3/1-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

4/1-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان

5/1-عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر

6/1-نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

7/1-داوطلبان نباید مستخدم رسمی،ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازنشسته  وبازخرید خدمت باشند.

8/1-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9/1-داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می شوند براساس ماده 37 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تأئید هیأت امنا در تاریخ 6/11/96 رسیده است

 

 

2-بومی به ترتیب: شهرستان،استان،غیربومی به این شیوه است که:اولویت انتخاب با بومی شهرستان می باشد ودرصورتی ازداوطلبان سایرشهرستانها انتخاب صورت می گیرد که داوطلب بومی شهرستان موجو نباشد وترتیب انتخاب براساس بومی بودن به صورت :بومی شهرستان-بومی سایر شهرستانهای تابعه استان-غیربومی خواهدبود.تمامی سهمیه مجوزبه داوطلبان بومی درصورت برخورداری ازشرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.

3-درشرایط کسب امتیاز یکسان فی مابین شرکت کنندگان درآزمون اولویت بافرزند یا همسر پرسنل شاغل یابازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.

3-نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند ازتاریخ 28/3/97 حداکثر تاپایان وقت اداری 20/4/97 مدارک موردنیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان تحویل دهند لازم به ذکراست مهلت ثبت نام نباید کمتراز یک هفته باشد

2/3-مدارک موردنیاز ثبت نام:

ü      تکمیل برگ درخواست شغل

ü      یک قطعه عکس 3×4

ü      تصویر آخرین مدرک تحصیلی

ü      تصویر کارت ملی

ü      تصویرشناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

ü      تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم(ویژه برادران)

ü      تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن.

ü      تصویر مدارک دال بر بومی بودن (درخصوص اولویتهای لازم)

ü      تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

3/3-به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- زمان آزمون:

متعاقباً اعلام می گردد

5- مواد امتحان:

1/5- امتحان تخصصی شامل سئوالات مربوط بارشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 50 سئوال به صورت چهارگزینه ای می باشد.

6-کسب بالاترین نمره به عنوان نمره قبولی مدنظر قرار می گیرد.

7- تذکرات:

1/7 ایثارگران شامل جانبازان،آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند ونیز خانواده های معظم شهدا،جانبازان،مفقودین،آزادگان یک سال وبالای یکسال اسارت و

ادامه را در پیوست دانلود نمایید...
   

تاریخ بروز رسانی:   15 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >