آگهي استخدام

تاریخ نامه: 20 شهريور 1401
شماره نامه:
 
بهداشتی  |   

 

« بسمه تعالي »

آگهي جذب نیرو

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان ، در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز ، جهت خدمت در واحدهای تابعه خودبر اساس بند 24مصوبه شماره 14817 مورخ 1401/5/4کمیته سرمایه انسانی دانشگاه به تعداد 1   نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و عملی و پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه ، به صورت قرارداد پزشک خانواده به شرح ذيل جذب نمايد.

 

 

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

توضيحات

زن

مرد

کارشناس پذیرش

مرکز خدمات جامع سلامت شهید احمدزاده آباد

1

1

1

دارا بودن مدرک  تحصیلی :

*کارشناس رشته مدارک پزشکی

*فناوری اطلاعات سلامت

*کتابداری در شاخه پزشکی

_

 

 

1- شرایط عمومی جذب نیروی پزشک خانواده

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- داشتن تابعیت ایران

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت

4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 01/01/98 رسیده است .

تبصره : ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی( استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است ) .

2- شرایط اختصاصی جذب نیروی پزشک خانواده

1/2- داشتن حداقل18 سال سن تمام و حداکثر 40    سال تمام برای دارندگان لیسانس، تا تاریخ انتشار آگهی

 

-         

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ 1401/6/20حداکثر تاپایان وقت اداری مورخه   1401/6/28مدارک مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان تحویل دهند .آدرس : شهرستان تنگستان کوچه گلزار شمالی _ شبکه بهداشت و درمان شهرستان  تنگستان - تلفن :  07735228649-76 07735229282

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام:

- تکمیل برگ درخواست شغل

- یک قطعه عکس 4×3

                    - تصویر آخرین مدرک تحصیلی

- تصویر کارت ملی

- تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم

- تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- زمان آزمون : راس  9ساعت  صبح مورخ 7/7/1401

کارت ورود به جلسه 1401/7/4 راس ساعت 8 صبح از واحد حراست شبکه دریافت نمایند.

5-مواد امتحان :

1/5- آزمون   شامل سوالات مربوط با رشته شغلی  تخصصی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45سوال و سوالات عموی به تعداد 60 سوال   به صورت چهار گزینه ای می باشد . ضمنا آزمون نمره منفی دارد.

6- کسب بالاترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد .

7- مدارک تحصیلی بالاتر يا پائین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين  مدارک معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي­باشد.

1/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر می­گردد.

2/7- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر(اعلام شده توسط کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  در زمان تحویل مدارک) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطلاع و ابلاغ از سوی مرکز بهداشت شهرستان ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به­جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

3/7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان  خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

4/7- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

5/7-اعلام نتیجه براساس بالاترین نمره و اعمال سهمیه بومی در افراد واجد شرایط  

 

6/7- شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا، ایاب و ذهاب و  مسکن پذیرفته شدگان ندارد.

7/7- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن،اولین روز ثبت نام می باشد.

سهميه بومی

1-     باتوجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/7/27 سازمان اداری واستخدامی کشوروبه استنادقانون اصلاح ماده44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب99/6/16 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجزشهرستان تهران ومراکز استانها باتعاریف ذیل باضریب یک وچهاردهم (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

الف- شهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب باشهرستان موردتقاضایکی باشد.

ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال باارائه استشهادمحلی )براساس فرم پیوست آگهی) ممهوربه مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یاکلانتری محل) احرازگردد.

ج- داشتن سوابق تحصیلی درمقاطع ابتدایی،راهنمایی یادبیرستان درشهرستان موردتقاضاباتاییداداره آموزش وپرورش

شهرستان مربوطه میتواندبه عنوان تمامی اقسمتی ازسابقه ده سال سکونت به شرط استشهادمحلی مبنی برتاییدساکن بودن

ملاک عمل قرارگیرد.

د- درصورت وجودابهام درخصوص شهرستان محل تولدنظراداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهدبود.

و- تقسیمات کشوری دراولین روزثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهدبود.


فرم درخواست شغل کارشناس پذیرش مرکز خدمات جامع سلامت شهید احمد زاده آباد شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان  

 

               

 

محل الصاق عکس

 

 

 

 

دراین قسمت چیزی ننویسید

1-  نام خانوادگی :

2-  نام :

3-  نام پدر:

4- جنس :     1- مرد£              2-  زن£

5- تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال

6-  محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :

7 -محل سکونت فعلی:       شهرستان :             بخش :

8- شماره شناسنامه :

9- شماره ملی:

10- محل صدورشناسنامه:

 

11- دین :                            مذهب :     

12-وضعیت تأهل:      متأهل  £           مجرد£

13- وضعیت نظام وظیفه :       1- دارای کارت پایان خدمت £            2- دارای معافیت قانونی دائم £

14- سهمیه ها: 1- سهمیه آزاد £بومی£

15- آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس £

16- رشته تحصیلی :

17-گرایش تحصیلی :                           معدل :

 

18-استان محل تحصیل :

19- تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /   

20- محل اخذ لیسانس :

21- شغل مورد درخواست :                            (فقط یک شغل )

22- محل جغرافیایی مورد تقاضا (فقط یک محل)

 

23- محل جغرافیایی انجام طرح برای مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان که درحین انجام تعهدات قانونی هستند محل خدمت ...........

24- نشانی کامل : محل سکونت :استان ......................................شهرستان ............................................خیابان ...................................................

کوچه ................................پلاک ...............................کدپستی .........................................شماره تلفن ثابت ................................................................

کد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................

25- شماره تلفن برای تماس ضروری :

اینجانب ..............................................  متقاضی شرکت درآزمون متصدی پذیرش مرکز خدمات جامع سلامت شهید احدزاده آباد شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خلاف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال ) هر گونه حقی را برای جذب درآن شرکت از خود سلب می نمایم .

 

26- تاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگشت متقاضی

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

«فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-پزشک خانواده 1401»

 

اینجانب ................................فرزند ...............................کد ملی ............................از مطلعین و معتمدین محل ، تقاضا  دارم که شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.

 

با تشکر

امضاء و اثرانگشت

 

اینجانبان امضاکنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده بالا در حال حاضر در بخش ..................شهرستان...............................ساکن بوده و مدت ................سال....................ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.

اینجانب ........................ به کد ملی................................... صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.                    امضاء و اثرانگشت

اینجانب ........................ به کد ملی................................... صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.                    امضاء و اثرانگشت

اینجانب ........................ به کد ملی................................... صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.                    امضاء و اثرانگشت

 

 

این قسمت توسط نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) تکمیل گردد.

 

موارد فوق مورد تایید این ............................................. می باشد.

 

محل مهر -امضاء

پاسگاه یا کلانتری محل

 

 

 

تذکرات مهم:

 

1-     تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت می باشند،الزامی است.

2-     داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی،راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا" می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق  ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر ،الزامی است.

3-     چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا،در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد،می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.

 
   

تاریخ بروز رسانی:   21 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >