خانه بهداشت بوالخیر


شرح وظایف :
1-شناسایی جمعیت هدف برنامه بهداشتی
2-آموزش به جمعیت هدف
3-ارایه خدمت به جمعیت هدف
4-پیگیری ومراقبت
5-ثبت اقدامات انجام شده

 


چارت سازمانی خانه بهداشت بوالخیر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۷۰


برگشت>>

< >