فهرست آلبوم تصاویر
کمیته مرگ خرداد97
115 در راهپیمایی قدس
پلمب کارخانه رب سازی
مسئول تربیت بدنی97
مسابقات دارت شهرستان97
کلینیک دهان و دندان
نشست خبری97
دیدار با امام جمعه در هفته سلامت
زنگ سلامت97
گلزار شهدا97
کلینیک سیار دندانپزشکی97
بازدید قایم مقام دانشگاه 97
بهداشت محیط نوروز97
بازدید نوروزی معاون توسعه97
آمادگی برای نوروز توسط اورژانس96
آموزش غذا و دارو در کارخانه
آمادگی برای نوروز توسط اورژانس
طرح ضربت بهداشت محیط اسفند96
فلج اطفال اسفند96
خدمت دندان پزشکی به عشایر96
نجات جان کارگر راه سازی
کلاس امداد و نجات
پیام گزاران سلامت
افتتاح مجتمع آزمایشگاهی96
افتتاح خانه بهداشت باغک جنوبی96
افتتاح خانه بهداشت عامری96
مسابقه دارت96
بازدید استاندار در روز پرستار
اعتبار برای بیمارستان اهرم
زنجیره سرما
مانور زلزله
بازدید گلنگون
طرح ضربت بهداشت محیط
بازدید مهندس مقدس از مرکز جامع سلامت
افتتاح icu و ccu بيمارستان امام حسن(ع)اهرم
بازدید فرماندار از بیمارستان امام حسین (ع)اهرم
< >