معاون بهداشتی

1391/3/24 0:0
معرفی معاون بهداشتی

 معاون بهداشتی: مهندس ایرج زنده بودی

 تحصیلات :

 سوابق کاری و اجرایی:

  • شروع بکار فروردین 1371
  • ازسال 1371تا1374به عنوان سرپرست مرکزبهداشتی درمانی روستایی محمدعامری -بوالخیر
  • ازسال1374تا1376مسئول مرکزبهورزی شهرستان تنگستان
  • ازسال1380تا1388مسئول آموزش سلامت شهرستان
  • ازسال1388تاکنون معاون بهداشتی و مسئول امورهماهنگی وگسترش شبکه ها
  • مسئول انجم اسلامی شبکه
  • عضو هییت مدیره صندوق قرض الحسنه امام رضا (ع) شبکه
  • عضو شورای هماهنگی ستاد اقامه نماز
  • مسئول روابط عمومی شبکه
  • عضو شورای پایگاه مقاومت اداری اداری شهرستان و پایگاه مقاومت اداری قمر بنی هاشم


   
تعداد بازدید:   ۱۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >