بیماری.مشترک


7 اسفند 1397
در شبکه بهداشت و درمان تنگستان صورت گرفت : آشنایی دامداران با بیماری های مشترک انسان و دام / تصاویر
کارشناس مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان تنگستان : امروز دامداران بیش از گذشته نسبت به دریافت اطلاعات در مورد بیماری های مشترک انسان و دام ابراز تمایل می کنند زیرا دریافت این آموزش ها کمک شایانی به جلوگیری از بروز این بیماری ها می کند

 
 
 
< >