اورژانس.115


16 تير 1398
تکنسین اورژانس 115 تنگستان به عنوان تکنسین برتر طرح تکریم ارباب رجوع انتخاب شد / عکس
طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع یکی از هفت برنامه تحول کشور است

 

16 فروردين 1398
انجام زایمان موفق در آمبولانس ، توسط تکنسین‌های اورژانس 115 تنگستان
زایمان موفق توسط تکنسین های اورژانس 115 تنگستان انجام و مادر و نوزاد در شرایط سلامت قرار گرفتند

 
 
 
< >