تشکیل جلسه پیام گزاران سلامت شهرستان تنگستان

19 مهر 1396
جلسه هماهنگی پیام گزاران سلامت شهرستان تنگستان،دردفترسرپرستی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان تشکیل شد.دراین نشست که با حضورنمایندگان ادارات شهرستان،رئیس خانه مشارکت مردمی شهرستان،رئیس اندیشگاه سلامت،رئیس پیام گزاران سلامت شهرستان وسایرنمایندگان ادارات شهرستان تشکیل شددرخصوص مسائل ومشکلات سلامت شهرستان بحث وتبادل نظرشدواولویت های اجتماعی موثربرسلامت شهرستان بررسی ونهایی گردید.


   
تعداد بازدید:   ۶۲

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >