بررسی اولویت های اجتماعی موثربرسلامت درشهرستان تنگستان

2 مهر 1396
درنشستی با حضورسرپرست وکارشناسان ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان مولفه های اجتماعی موثربرسلامت دراین شهرستان مورد بررسی قرارگرفت. مهندس ایرج زنده بودی گفت: مطابق با برآوردهای صورت گرفته سهم عمده ای ازفاکتورهای موثربرسلامت شامل آن بخش ازعوامل اجتماعی می باشدکه غفلت ازآنهاتاثیرناگوارومهمی برسلامت یک اجتماع وارد می نماید. وی تاکیدکرد:ازدیدگاه سازمان جهانی بهداشت سلامت شامل طیف گسترده ای ازرفاه ازقبیل سلامت جسمانی،سلامت روحی وروانی،سلامت اجتماعی وسلامت معنوی می باشدکه جهت تحقق این هدف لازم است تمامی فاکتورها راشناخت وبرای آنهابرنامه ریزی داشت. وی اضافه کرد: نیروی انسانی،مهمترین سرمایه هرجامعه محسوب می شودورشدوتعالی یک اجتماع درگرو تندرستی تک تک افرادجامعه درهمه ابعادآن می باشدوچاره اندیشی برای کسب این پیشرفت ازوظایف مهم دست اندرکاران این حوزه هامی باشد. دراین نشست عوامل اجتماعی موثربرسلامت درشهرستان تنگستان بررسی وجهت قرارگرفتن درسندجامع سلامت شهرستان اولویت بندی گردید.


   
تعداد بازدید:   ۴۵

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >