آگهی استخدام قرارداد طرح پزشک خانواده

تاریخ نامه: 4 اسفند 1394
شماره نامه:
 
بهداشتی  |   
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود طبق مفاد آئین نامه اداری واستخدامی اعضائ غیرهیأت علمی دانشگاهها مصوب هیأت امناء تعداد 3 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی(عمومی یا مصاحبه تخصصی) وانجام مراحل گزینش برای مشاغل ذیل بصورت قرارداد طرح پزشک خانواده جهت خدمت در واحدهای تابعه خود بشرح ذیل بکارگیری می نماید./م ردیف عنوان رشته وطبقه شغلی محل جغرافیائی خدمت اولویت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز زن مرد 1 بهیار بوالخیر اولویت اول بومی بخش- اولویت دوم بومی شهرستان 1 * داردبودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری بهیار دلوار اولویت اول بومی بخش- اولویت دوم بومی شهرستان 1 داردبودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری ماما بوالخیر اولویت اول بومی بخش- اولویت دوم بومی شهرستان 1 * دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس مامائی پایان مهلت ثبت نام 9/12/94 تاریخ برگزاری آزمون 11/12/94 می باشد مکان ثبت نام شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان


   

تعداد بازدید:   ۱۰۲۶
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >